P-Kontrol

Et flertal Grundejerforeningen Torstorps bestyrelse har besluttet at indføre parkeringskontrol på de veje, som Grundejerforeningen ejer.

Høje Taastrup kommune har samtidig valgt at ændre deres skiltning på indfaldsvejene.
Når skiltningen er ændret vil det således være forbudt at parkere i/ på rabatterne & udenfor afmærkede båse.

Den ulovlige parkering har gennem længere tid været et stigende problem for fremkommeligheden for bl.a. renovation, pasning af veje og fortove herunder saltning, snerydning samt almindelig færden på fortove.

GF Torstorp henviser til parkering på de afmærkede p-pladser i området.

Såfremt man mener, at der mangler på p-pladser i området skal der rettes henvendelse til den forening, man bor i. Det er den enkelte TAB- afdeling, Andelsboligforening eller ejerforening, som har ansvaret for, at der er tilstrækkelig med p-pladser i området.

Grundejerforeningen Torstorp ejer ingen p-pladser i Torstorp.

Såfremt man er utilfreds med med en evt. p-afgift skal der rettes henvendelse til P-firmaet (fremgår af skiltningen & afgiften).

Af nedenstående kort fremgår hvilke veje, som er omfattet af GF Torstorps p-ordning
(markeret med rødt) samt et kort hvor de nye skilte opsættes.

Ordningen er godkendt af Høje Taastrup Kommune og trådte i kraft 1. maj.

Vær opmærksom på at Høje Taastrup Kommune har det kommunale parkeringskorps
P-Nord til at kører rundt i området, dette har GF Torstorp intet med at gøre.