P-Kontrol

Et flertal Grundejerforeningen Torstorps bestyrelse har besluttet at indføre parkeringskontrol på de veje, som Grundejerforeningen ejer.

På indfaldsvejene til Torstorp fremgår det af skiltningen, at det ikke er tilladt at parkere udenfor afmærkede p-pladser.

Den ulovlige parkering har gennem længere tid været et stigende problem for fremkommeligheden for bl.a. renovation, pasning af veje og fortove herunder saltning, snerydning samt almindelig færden på fortove.

GF Torstorp henviser til parkering på de afmærkede p-pladser i området.

Såfremt man mener, at der mangler på p-pladser i området skal der rettes henvendelse til den forening, man bor i. Det er den enkelte TAB- afdeling, Andelsboligforening eller ejerforening, som har ansvaret for, at der er tilstrækkelig med p-pladser i området.

Grundejerforeningen Torstorp ejer ingen p-pladser i Torstorp.

Såfremt man er utilfreds med med en evt. p-afgift skal der rettes henvendelse til P-firmaet (fremgår af skiltningen & afgiften).

Af nedenstående kort fremgår hvilke veje, som er omfattet af p-ordningen
(markeret med rødt).

Ordningen er udskudt indtil videre da vi afventer tilladelse fra Høje Taastrup Kommune.