Bilag til generalforsamling 2017

Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4