AB Morelhaven II

v/Kim Nielsen

Bestyrelsen kan kontaktes via hjemmesiden.

Hjemmeside: https://morelhaven2.probo.dk/

Andelsboligforeningen er på 43 boliger.

Opdateret 02.02.22.